Cvvd Iran

Comité voor vrede, vrijheid en democratie in Iran

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Jubilee Campaign

E-mail Afdrukken

Jubilee Campaign NL is een mensenrechtenorganisatie, dagelijks bezig met het voeren van campagne tegen onrecht wereldwijd.  Zij voelen zich geroepen de  - publieke, politieke en juridische - stem te zijn voor mensen die geen stem hebben en openlijk voor hen uit te spreken tegen het onrecht en de systemen die hen onderdrukken. Zij hebben een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Wat doet Jubilee Campaign?
Jubilee Campaign NL richt zich op het voeren van maatschappelijke en politieke actie ter verbetering van de rechtspositie van onderdrukte of vervolgde gelovigen en van kinderen die in gevaar zijn.


1. Publieke bewustwording, opzetten gebedsfront en (schrijf)acties
De organisatie richt zich in de eerste plaats op bewustwording in Nederland. Middels het informeren over schendingen van mensenrechten, met name op het gebied van godsdienstvrijheid en kinderrechten, wil zij christenen aanmoedigen een gebedsfront te vormen voor de vervolgden en kinderen die in gevaar zijn. Daarnaast motiveert Jubilee Campaign christenen om schrijf/handtekeningacties en andere acties, zoals bijvoorbeeld demonstraties, op te zetten om zo ook in de wereld een duidelijke stem te laten horen.

Velen kunnen nu in vrijheid meespreken van het feit dat deze acties hebben bijgedragen aan hun vrijlating, of aan de verbetering van hun situatie.

2. Lobbywerk
Jubilee Campaign is een lobby organisatie die aandringt op afschaffing van op inperking van godsdienstvrijheid gerichte en discriminerende wetten en structuren, op vrijlating van gevangenen en op bescherming van de rechten van kinderen. De instrumenten van Jubilee Campaign zijn: het rechtstreeks aanspreken van landen die de mensenrechten schenden, het beïnvloeden van resoluties van het Europees Parlement en van de Verenigde Naties, het stellen van politieke vragen aan de Nederlandse en internationale overheden over mensenrechtenschendingen.