Cvvd Iran

Comité voor vrede, vrijheid en democratie in Iran

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

ELSA

E-mail Afdrukken

Visie

The European Law Student's Association (Rotterdam) stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De visie van ELSA is: "a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

Europees netwerk
De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 36 Europese landen met meer dan 220 lokale groepen. Van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld.

Op 27 november 2008 organiseerde de ELSA een discussieavond over mensenrechten in Iran. Een van de gebruikte brondocumenten is: Islam en mensenrechten van Valentijn de Boe, KU Leuven. (zie hieronder)


 

Key Areas

Waar de studie zich vooral richt op de theoretische component, brengt ELSA haar leden in contact met elkaar en de praktijk. De activiteiten die we organiseren zijn onder te verdelen in drie categorieën, die hierna zullen worden uiteengezet.
Academic activities
Academic Activities (AA) probeert zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het internationale netwerk van lokale ELSA groepen door middel van onder andere:


Reizen
Een meerdaagse studiereis, vaak in het buitenland. Ook is het mogelijk om andere lokale ELSA-studenten te ontmoeten. Op die manier wordt het ELSA-netwerk optimaal benut. Deuren gaan voor je open die voor de gemiddelde bezoeker gesloten blijven. Bovendien kom je in contact met rechtenstudenten uit andere culturen. Dat is behalve leerzaam vooral ook heel leuk.


ELSA SPEL
De ELSA Selected Papers on European Law is een internationaal tijdschrift waarin zowel studenten als afgestudeerden een artikel kunnen publiceren.
GLSE
De Guide to Legal Studies in Europe is een andere uitgave van ELSA International en biedt een schat aan informatie over rechtenfaculteiten door heel Europa en ELSA vestigingen.


Excursies
Hierbij kun je denken aan uitstapjes naar advocatenkantoren, ambassades, bedrijven, enzovoorts. Meerdere malen per jaar wordt een bezoek gebracht aan een gerenommeerd advocatenkantoor. Zo kun je onderzoeken of de advocatuur iets voor jou is en hoor je wat over de praktijk. Na afloop wordt er vaak een borrel aangeboden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om een zitting bij te wonen in het Joegoslavië-tribunaal, of het Internationaal Strafhof.


Seminars and Conferences
Het Seminars and Conferences-programma beoogt de kennis van ELSA leden met betrekking tot specifieke rechtsgebieden en meer algemene sociale vraagstukken te vergroten door het organiseren van onder andere:
Bilaterales
Uitwisselingen met ander lokale groepen in Europa om kennis op te doen van nationale rechtsstelsels en culturen.


Congressen
Meerdaagse activiteiten met bijvoorbeeld lezingen en workshops, meestal georganiseerd door een lokale groep. Een congres is toegankelijk voor alle belangstellenden, waaronder studenten en advocaten.


Lezingen
Kortere lezingen over een actueel juridisch onderwerp.


Summerschools
Gericht op het ontwikkelen van juridische vaardigheden en kennis van het buitenlandse recht en een goede manier om je vakantie eens anders door te brengen.


Student Trainee Exchange Programme (STEP)
Het Student Trainee Exchange Programme (STEP) biedt via het organiseren van stages ELSA leden de gelegenheid om in het buitenland juridische werkervaring op te doen bij een bedrijf, advocatenkantoor of overheidsinstelling. De werkgever stelt een profielschets op, waarna ELSA leden kunnen solliciteren. De werkgever kiest vervolgens de door hem meest geschikt geachte stagiaire. ELSA zorgt voor huisvesting en opvang van deze stagiair(e) en vraagt eventueel benodigde vergunningen aan. Gezien de kundigheid en de gemotiveerdheid van de meeste studenten is het STEP-programma een groot succes en worden diegenen die een STEP-stage hebben doorlopen met enthousiasme bij bedrijven en instellingen ontvangen.