Cvvd Iran

Comité voor vrede, vrijheid en democratie in Iran

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Support in Nederland
Er is groeiend besef en steun van organisaties en persoonlijkheden om vrijheid en democratie in Iran te realiseren. Maar wel op een vreedzame wijze. Dit wordt ook de derde optie genoemd. Dus geen verzoening en geen geweld, maar door het volk zelf en haar georganiseerde verzet. Hieronder treft u een overzicht. 

ELSA

E-mail Afdrukken

Visie

The European Law Student's Association (Rotterdam) stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De visie van ELSA is: "a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

Europees netwerk
De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 36 Europese landen met meer dan 220 lokale groepen. Van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld.

Op 27 november 2008 organiseerde de ELSA een discussieavond over mensenrechten in Iran. Een van de gebruikte brondocumenten is: Islam en mensenrechten van Valentijn de Boe, KU Leuven. (zie hieronder)

Lees meer...
 

Jubilee Campaign

E-mail Afdrukken

Jubilee Campaign NL is een mensenrechtenorganisatie, dagelijks bezig met het voeren van campagne tegen onrecht wereldwijd.  Zij voelen zich geroepen de  - publieke, politieke en juridische - stem te zijn voor mensen die geen stem hebben en openlijk voor hen uit te spreken tegen het onrecht en de systemen die hen onderdrukken. Zij hebben een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Wat doet Jubilee Campaign?
Jubilee Campaign NL richt zich op het voeren van maatschappelijke en politieke actie ter verbetering van de rechtspositie van onderdrukte of vervolgde gelovigen en van kinderen die in gevaar zijn.


Lees meer...
 

CNV Kunstenbond

E-mail Afdrukken

CNV Kunstenbond ondersteunt de standpunten en activiteiten van het comité. Daarnaast is zij pleitbezorger voor de georganiseerde Iraanse oppositie, vertegenwoordigd door de NCRI. Regelmatig geeft de CNV Kunstenbond verklaringen uit aangaande schendingen van mensenrechten en de oppositie.