Cvvd Iran

Comité voor vrede, vrijheid en democratie in Iran

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Standpunten CvvdIran

E-mail Afdrukken PDF

CvvdIran is duidelijk in haar standpunten, zoals u kunt lezen in de algemene informatie over ons comité. Dit betekent dat wij ook erg duidelijk zullen ziijn welke weg wij zien als menselijke, niet geweldadige manier om vrijheid en democratie in Iran te realiseren.

Eind juni 2008 werd in Parijs een grote manifestatie gehouden door het enige georganiseerde verzet dat Iran, in het buitenland, kent. Dit verzet heeft ook steun in Iran zelf.

Dit georganiseerde verzet is verenigd in de Nationale Raad van Verzet van Iran. Haar gekozen leider is Maryam Rajavi. Tijdens de manifestatie hield zij een toespraak die alleszeggend is en duidelijk maakt waar wij nu staan.

Hopelijk neemt u de moeite deze toespraak te lezen, want het bevat veel historische informatie. U  kunt deze toespraak vinden onder de knop Oppositie, zie hoofdmenu.

In de onderstaande verklaring van het platform 'Vrijheid voor Iran' wordt met 10 punten alles samengevat.

Het platform 'Vrijheid voor Iran' is bekendgemaakt door de leider van de Nationale Raad van Verzet van Iran, mevrouw Maryam Rajavi,  in de Raad van Europa (in Straatsburg) in april 2006.

1. Naar onze mening is de stembus het enige criterium voor legitimiteit. Overeenkomstig daaraan streven wij naar een republiek die gebaseerd is op de meerderheid van de stemmen.

2. Wij willen een pluralistisch systeem; vrijheid van partijen en coalities. In het toekomstige Iran zullen wij alle vrijheden eerbiedigen. Meningsuiting, redevoering en media zijn volledig vrij en elke vorm van censuur of inquisitie is verboden.

3. In het vrije Iran van morgen steunen wij de afschaffing van de doodstraf en verplichten wij onszelf dit te verwezenlijken.

4. Het Iraanse Verzet zal de scheiding van Kerk en Staat tot stand brengen. Alle vormen van discriminatie jegens gelovigen, van welke godsdienst dan ook, zullen worden belemmerd.

5. Wij geloven in volledige geslachtsgelijkheid, in politieke en sociale rechten. Daartoe behoort gelijke deelname van vrouwen in politieke leiding. Alle vormen van onderscheid tegenover vrouwen zullen worden afgeschaft. Zij zullen vrij zijn in hun keuze van kleding.

6. Wij willen een modern rechtssysteem opzetten dat gebaseerd is op de principes van uitgaan van onschuld, het recht op wettelijke verdediging en het recht om in een openbaar hof terecht te staan. Wij streven ook naar de totale onafhankelijkheid van rechters. Wrede en degraderende straffen zullen geen plaats hebben in het toekomstige Iran.

7. Wij zullen de Universele Verdragen van Mensenrechten, de Internationale Verdragen op Burgerlijke en Politieke Rechten, het Verdrag tegen Marteling en het Verdrag van Gelijkheid van Vrouwen met volle toewijding respecteren.

8. Wij erkennen persoonlijk bezit, persoonlijke investeringen en de vrije markteconomie.

9. Ons buitenlandse beleid zal gebaseerd zijn op een vreedzame samenleving, internationale en regionale vrede en samenwerking, evenals eerbied voor het Handvest van de Verenigde Naties.

10. Het vrije Iran van morgen zal verstoken zijn van kernwapens en andere massavernietigingswapens.